Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kragerø

Etablering av seilingsmerker i farleden i Kragerø
Følgende merker skal bygges: Fundament 1; Stangbåen, posisjon N6519455.82, E527844.57, dybde ca. - 15,0m (sjøkartnull). Fundament 2; Vestre Fjordbåen, posisjon N6520185.05, E527692.9, dybde ca. - 7,9m (sjøkartnull). Fundament 3; Stangskjæret, posisjon N6520183.02, E527461.59, dybde ca. - 9,0 m (sjøkartnull). Fundament 4; Postmyr, posisjon N6522748.38, E526938.26, dybde ca. - 6,6m (sjøkartnull). Søyle på eksisterende tripod; Knubbhausen, posisjon N6519490.24 E527635.97

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.