Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki

Etablering av ny adkomstvei og gangfelt og opparbeidelse av adgangskontrollområde til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny adkomst til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I adgangskontrollområdet skal det etableres skyveporter, bommer og et lite bygg - Diákka. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Etablering av miljøbrønner og gjennomføring av borehull for jordprøvetaking i forskjellige dybder på Banak flystasjon i Porsanger kommune
Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på kartlegging av PFAS forurensning ved Banak flystasjon, i Porsanger. Banak Flystasjon skal kartlegges for PFAS og olje forbindelser, av den grunn det skal settes ned 30 miljøbrønner og gjennomføres 37 borehull for jordprøvetaking i forskjellige dybder på Banak flystasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.