Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Måsøy

Renovering av høydebasseng i Måsøy kommune
Havøysund Høydebasseng skal rehabiliteres pga. vannlekkasjer og manglende vedlikehold samt forbedre den generelle forsyningssikkerheten til bebyggelsen i Havøysund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.