Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kvænangen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Kvænangen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Separering og utskifting av vann- og avløpsledninger i Målselv kommune
Oppdragsgiver planlegger å skifte ut ca 600m spillvannsledning med tilhørende kummer og samtidig separere overvann fra spillvann ved å legge en Ø400mm overvannsledning med tilhørende kummer som dreneres til bekk i nærheten av V1 på Rustahøgda på Bardufoss. Det skal også skiftes ut ca. 190m vannledning PVC Ø225mm med tilhørende to kummer, samt ca. 50 meter vannledning PVC Ø160 og/eller Ø110 PE ved Bardufoss ungdomsskole. Eksisterende SP-ledning er i dag en fellesledning Ø200.
Forsterke og forhøye damm i Honningsvåg
Prioritering Høy. Krav fra NVE.
Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Mudring, fylling og plastring langs Fylkesveg 7772 Stakkevollvegen - Skattørvegen Tromsø
Denne konkurranse omfatter: - Mudring i sjø - Oppfylling i sjø til ca. kote 1,5, maks til ca. kote 2. Med i hovedsak masser fra prosjekt «oppgradering Tromsøtunnelene». - Mudring ca. 29000m3 - Muddermasser til sjødeponi ca. 16000m3 - Tilbakefylling innenfor sjøfylling ca. 3500m3 - Tilbakefylling foran sjøfylling ca. 9500 m3 - Fylling fra sjøredskap ca. 17700m3 - Fylling fra land ca. 15600m3 - Etablering VA langs ved og gjennom molo for ny Fv. - Tiltak avlastningsområder eksisterende fylling/molo.Dette omfatter en strekning på ca. 200 meter

Se andre prosjekter i Troms og Finnmark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.