Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Karasjok-Kárášjohka

Oppgradering av adkomstvei til Idrettshallen i Karasjok kommune
Nytt veikryss, asfaltdekke og bussnuplass. Kontrakten innholder også opsjon på oppgradering av veier og plasser rund idrettshallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.