Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Oppdal

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsbebyggelse i Oppdal
Det tas utgangspunkt i 27 tomter á 400 m2 med et maks bebygd areal (BYA) på 25 % pr. tomt.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Oppdal
Del av gnr/bnr. 271/91 og 271/5 og 235. 15-20 enheter. Skredvoll.
Oppgradering av hensettingsspor på flere stasjonsområder i Trøndelag
Oppgradering av hensettingsspor på flere stasjonsområder. Oppdal stasjon: - Bytte av sviller og skinner samt bytte av spv. 9. Berkåk Stasjon: - Bytte av sviller, bytte sporsperre, forlengelse av spor 4 (213 m), montere ny sporstopper. Levanger stasjon ( opsjon): - Bytte 4 sporveksler, bytte sviller og skinner.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidshus i Oppdal
Ønsker å regulere inn to ekstra tomter. Tomtene var opprinnelig med ved første regulering, men ble tatt ut av hensyn til byggegrense mot dyrkamark. Ønsker å kunne bygge inntil to enheter på hver tomt. Det kan også være aktuelt å regulere inn tomter med mindre areal, men da flere. Eksempelvis fire tomter på 300-600 m2.
Rehabilitering av bru i Oppdal
Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar er utvasket og har mangelfull bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lager. Rekkverk er svakt/løst og for kort på begge sider. Det anbefales fjerning av eksisterende bakvegg og støp av nye, i tillegg til såletå ved landkar og overflatebehandling av stålbjelker. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt brurekkverk i stål og vegrekkverk på langsider. Brua har ikke begrensninger på bruksklasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.