Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Sykkylven

Oppgradering av fortau i Sykkylven kommune
Planområdet omfattar ei strekning av kv1046 frå krysset med Tynesvegen og bort til bensinstasjonen på Blindheim. Formålet med planen er å detaljregulere ei fortausløysing langs Kyrkjevegen. I den nye planen vil ein endre gang- og sykkelvegen i eksisterande plan til fortau, frå krysset ved Tynesvegen og bort til krysset ved Blindheimsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.