Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ørsta

Tettstedstiltak på Fv 655 Sæbø i Ørsta
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023. Tiltaket er ikke kostnadberegnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.