Aktuelle nybygg av anlegg i Vestby

Nybygg av vei mellom Asko-Sole skog i Vestby
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny vei mellom Asko og Sole skog. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien planlegges for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. Det skal utredes to alternativer hvor det ene er i tråd med gjeldende kommuneplan.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Vestby
Fra investeringsbudsjett 2021-2024
Utbygging av bredbånd i Vestby kommune, 2023
Tegnebyholtet, Opprød, Gamle Hobølsvei, Stasjonsveien, Såner, Hærneskroken og Torpveien, Søndre Tveter, Jonstad, Deli, Engene og Bjørnerud.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.