Aktuelle nybygg av anlegg i Vestby

Etablering av vann- og avløpsanlegg fra krysset Kolåsveien/Revlingåsveien til krysset Gjølstadveien/Klokkerudveien i Vestby kommune
Etablering av ca. 1,6 km nytt VA-anlegg fra krysset Kolåsveien/Revlingåsveien til krysset Gjølstadveien/Klokkerudveien, samt ca. 135 m VA- anlegg i Revlingåsveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.