Aktuelle nybygg av anlegg i Ringerike

Nybygg av hovedledninger på Kilemoen i Ringerike kommune
Reservevannkilden skal etableres ved Tjorputten. Det skal legges ledninger fra Tjorputten til vannbehandlingsanlegget på Kilemoen, ca. 2 km. Etablering av trase for råvann fra brønner ved Tjoreputten og til Ringerike vannverk på Kilemoen, samt rentvannledning i samme grøft fra vannverket på Kilemoen og til Tjoreputten samt kumarbeid ved Hen pumpestasjon.
Sikringstiltak for fire kvikkleiresoner i Ringerike kommune
Sikringstiltak for fire kvikkleiresoner: 864 Follumåsen, 870 Bråten, 1412 Mikkelsplassen Søndre og 1411 Mikkelsplassen Nordre. Hensikten med soneutredningene er å oppnå stabiliserende eller erosjonssikrende tiltak.
Utbygging av bredbånd i Hallingdalregionen, 2023
Listøl, Vikberget-Melbråten, Kolsrud, Geitsund-Rauk, Roløkken-Vallhall, Engan-St.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.