Aktuelle nybygg av anlegg i Råde

Etablering av lysanlegg i Råde kommune
Vi ønsker komplett mast med fundament og armatur som kombinerer solceller og strøm. Lysmastene skal gli godt inn i terrenget og de skal være holdbare. Strømkablene skal legges i bakken, der det er mulig. Den vil da ikke være utsatt for at trær eller grener gjør skade, og det vil gi mindre forstyrrelser av landskapsbildet. Det skal legges til rette for mest mulig blendingsfri belysning slik at tiltaket ikke vil bidra negativt i landskapet sett fra Vansjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.