Aktuelle nybygg av anlegg i Modum

Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Kostnad 161 MNOK + mva. Inntaket planlegges ved Vikersund arbeidssenter.
Nybygg av bru og fortau i Vikersund
Beregnet gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Etablering av høydebasseng og VA-ledninger i Modum kommune
I tillegg til basseng i området Setersbergveien,må det legges ca. 700m VA-grøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.