Aktuelle nybygg av anlegg i Modum

Nybygg av bru og fortau i Vikersund
Beregnet gjennomførelsetid: 6-9 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.