Aktuelle nybygg av anlegg i Lillestrøm

Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Utbygging av bredbånd i Lillestrøm kommune, 2023
Asak-Mjønerud-Sulerud, Faller-S. Hammaren, Hagen-Kvernstua-Solli.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.