Aktuelle nybygg av anlegg i Lier

Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken i Viken
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken. Entreprisen omfatter VA-, EL- og VEI-teknisk infrastruktur og grøntarealer i forbindelse med åpning av Nøstebekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.