Aktuelle nybygg av anlegg i Kongsberg

Utbygging av bredbånd i Kongsbergregionen, 2023
Brattås, Sedalen, Låg, Moen, Værås; Fjordvegen, Fønnebø, Grøtjordsøyan, Hellekl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.