Aktuelle nybygg av anlegg i Eidsvoll

Infrastruktur for nybygg av boligområde i Eidsvoll kommune
Planområdet omfatter hovedsakelig gnr. 86 bnr. 11, 13, 23, 104 og 151.
Utbygging av bredbånd i Eidsvoll kommune, 2023
Feiring vest og Feiringvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.