Aktuelle nybygg av anlegg i Drammen

Etablering av vann-og avløpsledninger i Mjøndalen, Drammen kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak fremføring av nye VA-ledninger i berg. Over deler av ledningstraseen er det eksisterende bebyggelse. I tillegg skal det etableres nye kummer, og en mindre del av ledningsanlegget skal etableres med tradisjonell graving.
Utbygging av bredbånd i Buskerud fylkeskommune
Utbygging av bredbånd med tilskudd 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.