Aktuelle nybygg av anlegg i Bærum

Ny-/ombygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta, Vestkorridoren 1. etappe, E102
Del av Oslopakke 3. «Excellent» i Breeam Infrastructure.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Tunnellengde: 2,7 km. Sprengstein: Om lag 250 000 fm3. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2 stk. Plattformens dybde under terreng 23 m Antall heiser fra plattform 5. Antall rulletrapper fra plattform 3. Antall kubikk betong: 11.000 m3.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 25 m. Antall kubikk betong: 12.000 m3 inkl. vanntett støp.
Etablering av nytt ledningsnett i Bærum
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Installasjoner i teknisk kulvert og utvendige tilknytninger i Bærum kommune
Entreprisen omfatter installasjon av rørledninger, kabelføringsanlegg og kulvertbetjeningsanlegg i ca. 155 meter gangbar teknisk kulvert, med knutepunkt. BxH teknisk kulvert varierer mellom ca. 2-2,3x2-2,2 meter på rettstrekninger. I forbindelse med knutepunkter er som regel kulvert utvidet i bredde og høyde. Entreprisen omfatter også permanente og provisoriske tilknytninger utenfor kulverten, blant annet bygging av vannkummer og ledningsstrekninger i grøft. Av kulvertlengden er ca. 120 m ny kulvert, mens ca. 35 m er eksisterende kulvert, hvor også riving, fjerning og demontering/gjenbruk inngår.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.