Aktuelle nybygg av anlegg i Bjørnafjorden

Nybygg av boligområde i Os
540 daa. Ca 2000 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Ny Fylkesveg fra E39 til Lysefjorden
Ny veg mellom Helleskaret og Lyseparken/ny E39. Prosjektet blir ein forlenging av sidearm mot Lyseklostervegen frå nytt kryss i Lyseparken med ny E39 Svegatjørn – Rådal.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.