Aktuelle nybygg av anlegg i Bømlo

Nybygg av høydebasseng i Bømlo
Planområdet ligger i terrenget vest for Erevika på øya Goddo i Bømlo kommune. Planområdet berører eiendom gnr/bnr 63/4 og 63/32 som omfatter fv. 5004 Goddevegen.
Nybygg av småbåthavn, naust og parkering på Sponavikjo i Bømlo
21 naust. Gnr/bnr: 101/10, 11, 20, 112, 140 og 141 m.fl. Ca 14,4 daa.
Etablering av ny høydebasseng og vannledning i Bømlo
Ny vannledning mellom Oldereidtjørna og Åreidbukta som en del av tosidig vannforsyning til Søre Bømlo. Ny vannledning legges fra Åreidbukta til Finnåsvatnet og videre til Oldereidtjørna. GNR/BNR: 59/1, 59/3-9, 59/11, 59/13-16, 59/130 og 59/154.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.