Aktuelle nybygg av anlegg i Askøy

Utbedring/omlegging av vei i Askøy
Ca 3,3 km. BIM: Sweco Norge AS.
Nybygg av renseanlegg i Askøy
Masseutskifting o forberedende arbeid ligger på eget prosjekt
Etablering av høydebasseng i Askøy
471008 Tremmene høydebasseng Tremmene høydebasseng er planlagt med et volum på 3000 m3. Det er behov for etablering av adkomstveg til bassenget. Tiltaket inkluderer sjøledning i Askevatn mot renseanlegg, samt sjø og landledning for tilknytning mot eksisterende anlegg ved Ask (Spar butikken).
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Askøy
Planområdet utgjør omlag 53 dekar, og er beliggende på Stongafjellet. Planen legger til rette for blokkbebyggelse og rekkehus fordelt på 5 delfelt, med til sammen 167 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.