Aktuelle nybygg av anlegg i Porsgrunn

Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 250 meter lang. Brua vil bli bygget som en klaffebru, slik at båttrafikk kan ledes forbi brustedet. Den nye brua vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn. Hovedspenn med klaffer er 66 meter og fri bredde er fire meter. Brua bygges av stål og betong, og fundamenteres med stålrørspeler. Montasje av de fire bruseksjonene og bruklaffene utføres med kran fra lekter.
Nybygg av vannledning i Porsgrunn
Prosjektet skal forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen.
Nybygg av fugledam i Kjølnes
Fugledam Kjølnes, erstatning Enger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.