Aktuelle nybygg av anlegg i Fyresdal

Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Fyresdal
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Effekt; 1,90 MW. Produksjon; 4,82 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.