Aktuelle nybygg av anlegg i Færder

Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Nybygg av pumpestasjon på Hjertnes i Færder kommune
Ny pumpestasjon på Hjertnes på Nøtterøy. Den gamle pumpestasjonen er utdatert og skal avvikles/rives. Spill- og pumpespillvannsledninger i tilknytning til pumpestasjonen skal fornyes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.