Aktuelle nybygg av anlegg i Bamble

Ny Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble
4 km. Fylkesvei 353 Rugtvedt - Surtebogen, den såkalte Gassveien.
Nybygg av høydebasseng på Svandalen/Langrønningen
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Svandalen/Langrønningen. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på ca. kt. 150. Bassenget vil på den måten sørge for en sikker og stabil vannforsyning til vestre deler av Bamle og kan ved behov forsyne helt tilbake til Langesundshalvøya. Tiltaket inkluderer nødvending ledningsnett.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Etablering av fortau i Bamble kommune
Bygging av fortau langs Valleveien på strekningen fra Elvikveien til Valleveien 264.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.