Aktuelle nybygg av anlegg i Vardø

Nybygg alternativt ombygg/tilpasning av bussdepot i Vardø
Leietaker Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å leie anlegg som skal benyttes som bussdepot i Vardø. Det er et netto arealbehov på ca. 480 m2 inkl. carport på 146 m2. Utvendig parkering for 4 biler og 3 storbusser, hvorav 2 busser i carport. Behov for tomteareal er 1018 m2. Anlegget kan leveres som et bygg eller som to separate, med vaskehall i eget bygg. Anlegget kan tilpasses eksisterende bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.