Aktuelle nybygg av anlegg i Vadsø

Nybygg av damturbin som drives av energi fra smeltverk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Etablering av ny renseløsning (slamavskiller), ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av vann‐ og avløpsledninger i Golnes i Vadsø kommune
Vadsø vann og avløp KF skal rehabilitere VA‐anlegg i tettstedet Golnes i Vadsø kommune. Det skal skiftes ut vann‐ og avløpsledninger, etableres ny renseløsning (slamavskiller) og utslippsledning til sjø. Det skal også monteres ny avløpspumpestasjon som skal tilkobles ledningsanlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.