Aktuelle nybygg av anlegg i Tromsø

Etablering av kommunale lokaler i Tromsø kommune
GNR/BNR: 200/1783, 200/1207 og 200/4050
Etablering av ny hovedvannledning i Tromsø
Ny hovedvannledning fra eksisterende endepunkt på Kaldslettnes, til Larseng på Kvaløya og videre til Balsnes/Vikran. 6,5 km sjøledning og 1 km på land.
Nybygg av gangveg/fortau i Ersfjordbotn i Tromsø kommune
Fortau i Ersfjordbotn, mellom Ersfjordbotn skole og Ersfjordeidet kunstgressbane/Blåmann skatepark.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av føringsvei betong (OPI) og bussadkomst på Fylkesveg 7722 Stakkevollvegen på Tromsøya i Tromsø
Denne konkurransen omfatter: - Etablering føringsvei i betong for høyspent 66KVA og fiberkabler. - Etablere midlertidig adkomstveg for busser

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.