Aktuelle nybygg av anlegg i Skjervøy

Nybygg av brannstasjon, anleggsseksjon og kontorbygg m.m i Skjervøy
Brannstasjon og annlegssekssjone med tilhørende kaldgarasje. Med i tilbudet skal rivning av det gamle bygget også være med. Nybygget er i industriveien på Skjervøysentrum.
Etablering av ny vannledning og tilhørende kummer i Skjervøy kommune
Etablering av ny vannledning 225mm og tilhørende kummer fra Sandøra Øst til Hollendarvika, samt legging av trekkerør for fiber. Total lengde på vannledningen er ca 1.450 m. Det skal også gis tilbud på opsjon om etablering av gruset tursti over ledningstraséen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.