Aktuelle nybygg av anlegg i Nordreisa

Forlengning av transportsystem for drikkevann til beboere langs Dyrnes i Nordreisa kommune
2,0 km lang hovedvannledning fra Betongstasjon til siste boligen på Dyrnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.