Aktuelle nybygg av anlegg i Nordkapp

Ny vann-, spillvann- og overvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ledning Storgata, fra rundkjøring til skolen.
Tiltak for eliminering av utslipp i sentrum i Honningsvåg
Prioritering Middels. Vurdere tiltak for å eliminere utslipp i sentrum. Tiltaksnr 2,1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.