Aktuelle nybygg av anlegg i Hasvik

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hasvik som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av ny renseløsning (slamavskiller), ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av vann‐ og avløpsledninger i Golnes i Vadsø kommune
Vadsø vann og avløp KF skal rehabilitere VA‐anlegg i tettstedet Golnes i Vadsø kommune. Det skal skiftes ut vann‐ og avløpsledninger, etableres ny renseløsning (slamavskiller) og utslippsledning til sjø. Det skal også monteres ny avløpspumpestasjon som skal tilkobles ledningsanlegget.
Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Etablering av fortau i Finnsnes
Fortau mellom Finnsnes politistasjon og Nordborg skole. Ca 200 m.

Se andre prosjekter i Troms og Finnmark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.