Aktuelle nybygg av anlegg i Verdal

Rehabilitering av støyskjermer i Trøndelag, 2023
Rehabilitering av 5 støyskjermer i Trøndelag, fra Verdal i nord til Kyrksæterøra i sør. Arbeide vil bestå i riving av eksisterende skjerm/gjerde og etablering av ny støyskjerm. Oppdraget inneholder både plasstøpte betongfundament og prefabrikkerte betongelementer med vingefundamenter. Det skal også etableres/flyttes en liten støyvoll. Parseller: - Verdal. - Levanger. - Børsa. - Orkanger. - Kyrksæterøra.
Etablering av infrastruktur for firemannsboliger i Verdal
Planområdet er på ca. 3 daa. Kan bebyggees med to tre- eller firemannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.