Aktuelle nybygg av anlegg i Inderøy

Legging av ny vannledning fra Vist til Hustadlandet i Inderøy kommune
Legging av 200mm vannledning fra Vist til Hustadlandet for å kunne koble sammen vannverkene i Steinkjer og Inderøy for gjensidig forsyning ved behov. Prosjektet omfatter også nye stikkledninger for 7 abonnenter i Steinkjer kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.