Aktuelle nybygg av anlegg i Hitra

Nybygg av naust på Hitra
Naust skal være uthus for lager av båt, båtutstyr, varer og redskaper osv. Nuastene tillates ikke innredet for opphold/beboelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.