Aktuelle nybygg av anlegg i Tysvær

Nybygg av prosessanlegg i forbindelse med bygging av fiskeoppdrett i Tysvær
Gnr/bnr: 134/1 og 136/1. Gjennomførelsetid: 2 år.
Ny tranformastor til næringspark og tranformatorstasjon i Rogaland
1 transformator til Haugaland Næringspark (HNP) og 1 transformator til Tysse.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Aksdal vest
Prosjektet omfatter infrastruktur på trekanttomta, Rådhusveien vest frå Aksdalvegen til den nye parkeringsplassen sør for Aksdal senteret, og Aksdalsvegen frå eksisterende gang- og sykkelveg i vest, langsmed trekant tomta og vidare austover til Bringedalstunet bak Tysværtunet.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport på strekningen E39/E134 Aksdal-Bokn i Vestland fylkeskommune
Kjøreavstanden fra E39/E134 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 2 km. Det kan være aktuelt å inngå kontrakt med en eller to leverandører. Oppdragsgiver har behov for totalt 25-35 oppstillingsplasser på strekningen. Hver enkelt døgnhvileplass skal ha minimum 15 oppstillingsplasser og skal inneholde servicebygg med toalett og dusj.
Nybygg av pumpeledning i Aksdal
Prosjektet samkjøres med Småget pumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.