Aktuelle nybygg av anlegg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (1)
Averøy (1)
Fjord (1)
Giske (4)
Gjemnes (2)
Hareid (2)
Herøy (3)
Molde (10)
Rauma (1)
Sande (2)
Smøla (1)
Stranda (3)
Sula (4)
Sunndal (0)
Surnadal (3)
Sykkylven (0)
Tingvoll (0)
Ulstein (6)
Vanylven (3)
Vestnes (0)
Volda (4)
Ålesund (8)
Ørsta (3)
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde ved Fyllingen Slipp i Langevåg
Hensikten med reguleringsplanen er å detaljr egulere eiendommen 99/33 - 70 - 372 - 373 - 375 og 376 til boligområde , herunder: BKBH til område for høgblokker. BKBL1 til område for lavblokk. BKBL2 til område for terrasseblokk. BFS1 og BFS2 til område for eneboliger. BFS3 til tilleggsareal for eksisterende boligområde. Areal for Høgblokker - BKBH 6085,77 Areal for Lavblokker - BKBL1 1438,89 Areal for Lavblokker - BKBL2 2055,99 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 764,74 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS2 1499,88
Ny gang- og sykkelveg på Fv 60 i Stranda
Forlegning av tidligere utbygd fortau. Ikke regulert. Estimert gjennomføring i 2024/2025.
Infrastruktur for nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av bru på Fylkesveg 62 i Molde
INVESTERINGSPROGRAM FYLKESVEGAR 2022-2031.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av gravplass i Ulsteinvik
Fra budsjett 2021-2024.
Etablering av et større landareal for turisme og sjørelatert friluftsliv i Børholmsundet, Vanylven kommune
Målet er å utvikle eit attraktivt område med småbåthamn, båtopptrekk, brygge, sjøtrapper, parkområde, badeplass, tursti, leikeplass, aktivitetsapparat, rasteplass, serviceområde og bubilparkering
Etablering av gjestehavn i Hareid
Brygge/ kai - 6*20 meter Bygg med badstue/ toalett BYA - 4*18 meter
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Vanylven kommune
Næringsareal ved fylkesveg 61 mellom Eidså og Fiskå.
Nybygg av bru på Fylkesveg 5970 i Ålesund
Fra investeringsprogram fylkesveger 2021-2027.
Grunnvassanlegg ved Bjøråa i Surnadal
Bjøråa vassverk har underkapasitet i forhold til abonnentene, og endret krav til levering. Spesielt om sommeren er kapasitet problematikk ved samtidig bruk. Abonnentene opplever store problemer med kalkavsetninger som følge av kalktilsetninger i grunnvannsinntak. Dette kompenseres ved uttynning med overflate vann fra elva Bjøråa, med påfølgende problem med turbiditet i vannet som medfører driftsstans i UV-infeksjon. Anlegget bør oppgraderes og renoveres, alternativt flyttes til Haukåa, der det kan benytte samme kilde som det private vassverket Ørsal Vasslag, eller slås i sammen. Denne kilden har stor tilgang på grunnvann av høy kvalitet.
Ny vann- og avløpsledninger i Molde, etappe 2
Nye vannledninger betyr utskifting av eternittledninger og vil gi bedre og sikrere vannforsyning/ brannvannsdekning. Avløp: I et separatsystem legges det to parallelle ledninger: en overvannsledning for takvann/grunnvann/drenering og en spillvannsledning for kloakk/avløp.
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Sanering av utslipp og etablering av renseanlegg i Giske
Sanering av ureinsa direkteutslepp og etablering av reinseanlegg på Giskegjerdet, nordaust sida av Giske.
Trafikktryggingstiltak langs skolevei på Furneset i Sula
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Utvidelse av parkeringsplass ved omsorgssenter i Giske
Giske omsorgssenter treng utviding av parkeringsareal, samt oppgradering av eksisterande plass (oppmerking og skilting).  
Nye gjerder og porter ved barnehage i Giske
Mykje av gjerde og portar ved barnehagane stettar ikkje dagens krav  med tanke på høgd m.m
Tryggare trafikkavvikling ved barne- og ungdomsskole i Ulsteinvik
Prio 1. Tryggare trafikkavvikling –skilting og merking p-plass UUS, gjerde mellom Skulevegen og skuleområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.