Aktuelle nybygg av anlegg i Gjøvik

Nybygg av høydebasseng i Gjøvik
Høydebassenget består av to sirkulære basseng på 800 m³ hver, med et ventilkammer mellom. Taket skal ha tilgang for publikum via en gangpassasje fra Øverbyvegen.
Nybygg av trykkøker i Gjøvik kommune
Ny vannpumpestasjon utenfor høydebassenget på Honne, Biri.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.