Aktuelle nybygg av anlegg i Øystre Slidre

Nybygg av VA-ledning i Heggenes
VA for hytteområdena: Sandbakkadn, Viflå, Murkhovd, Yddin og gravfjellstølen.
Etablering av VA-anlegg i Beitostølen
Strekning: ca 2500 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.