Aktuelle nybygg av anlegg i Øystre Slidre

Nybygg av VA-ledning i Heggenes
VA for hytteområdena: Sandbakkadn, Viflå, Murkhovd, Yddin og gravfjellstølen.
Nybygg av bru langs Fylkesveg 2508 i Øystre Slidre kommune
skifte ut de 2 smale bruene ved Skolte, og erstatte disse med en ny sammenhengende og bredere bru. Eksisterende bruer er svært smale, har et dårlig tredekke og behov for vedlikehold. Ny bru vil bli en ca. 54 m lang bjelkebru på ca. 8,6 meters bredde. Bruen skal ha to kjørefelt med en føringsbredde på 7,5 meter. I tillegg til landkarene vil det bli et fundament midt på bruen. Fundamentet midt på brua vil stå på fast grunn mellom dagens to bruer. De tre fundamentene som står i vannet på eksisterende bruer vil bli fjernet. Bruen vil bli plassert på tilsvarende sted som eks bruer slik at det gjøres minst mulig tiltak utenfor brua. Tilstøtende veg skal videreføre eksisterende bredder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.