Aktuelle nybygg av anlegg i Øyer

Etablering av infrastruktur for nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 170.000 tonn biometanol.
Nybygg av VA-ledning i Tingberg, Tretten
Øvre trykksone Tingberg ledningsanlegg Haug-Øyer kirke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.