Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sigdal

Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Sigdal kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune, 2023
Nordbygda og Vestbygda, Teige, Eggedal til Nedre Eggedal, Grasvik-Strand, Øvre Vik, Grenskogen og Gren-Bergan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.