Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sarpsborg

Etablering av gassanlegg i forbindelse med nytt renseanlegg på Alvim i Sarpsborg kommune
I entreprisen inngår følgende hovedarbeider: - Etablering av nytt gassanlegganlegg. - Levering og montering av ny gassfakkel. - Levering og montering av nye gasstanker. - Levering og montering av ny gassledning. - Levering og montering vann- og avløpsledninger med isolering og varmekabel. - Ny rørbro for gassledninger, vanntilførsel og avløp (stålkonstruksjoner). - Tekniske installasjoner i viftehus. - Tilhørende elektro- og automasjonsinstallasjoner. - Forberede for riving av eksisterende gassanlegg. - Initiering av gassanlegg før riving.
Nybygg av solkraftverk i Sarpsborg kommun
1,1 MWp. Leveranse og montasje av Fyrstads Entek AB, Ljungskile.
Utvidelse av pukkverk i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1035/1, 1036/1, 1037/1,3, 1038/1, 1038/1/2, 1038/2, 1038/2/1, 1038/2/2,1038/2/3, 1038/2/4, 1038/2/5, 1038/6 .
Etablering av infrastruktur for nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.