Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ringerike

Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Ringerike kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Nybygg av hovedledninger på Kilemoen i Ringerike kommune
Reservevannkilden skal etableres ved Tjorputten. Det skal legges ledninger fra Tjorputten til vannbehandlingsanlegget på Kilemoen, ca. 2 km. Etablering av trase for råvann fra brønner ved Tjoreputten og til Ringerike vannverk på Kilemoen, samt rentvannledning i samme grøft fra vannverket på Kilemoen og til Tjoreputten samt kumarbeid ved Hen pumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Ringerike kommune
Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305.
Etablering av to prøvefyllinger og et testfelt for pele på Mælingen
Arbeidsomfanget inkluderer bl.a følgende: - Fjerne ca 30 000m3 rene løsmasser fra de etablerte prøvefyllingene på felt 2 og 3. Prøvefyllingene er ca. 10 m høye og har et fotavtrykk på rundt 40 x 50 meter. Det er lagt kokosmatter på prøvefyllingene for å hindre sandflukt. - Fjerne prøvepelingsplattform i betong samt armering - Kapping av 5 stålrørspeler, pelene skal kappes minimum 1 meter under bakkenivå - Opprydning av kumringer og lynavleder som har fungert som beskyttelse for instrumentering. Kumringene kan stables på anlegget - Opprydning og bortkjøring av anleggsgjerder som har fungert som sikring for prøvefeltene. - Fjerning av krattskog på prøvefeltene
Utbygging av bredbånd i Hallingdalregionen, 2023
Listøl, Vikberget-Melbråten, Kolsrud, Geitsund-Rauk, Roløkken-Vallhall, Engan-St.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.