Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ringerike

Etablering av tømmerterminal i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Oppgradering av vei i Ringerike kommune
Oppgradering av eksisterende veg i henhold til Ringerike kommune veg og gatenorm. Strekningen i Hovsmarkveien fra Ullerål skole til Tyrimyrveien er viktig for å sikre god skolevei og tilkomst til nærliggende næring. Aktuelle arbeider er: Fjerning av eksisterende veg og vegoppbygging. Nærføring til eksisterende kabel-/signalanlegg. Koordinering mot kabeletater og eventuelt reetablering av kabelanlegg. Etablering av nytt forsterkningslag, bærelag, bindelag og nytt vegdekke/slitelag. Kantsteinsarbeider i forbindelse med busslomme. Utskiftning av kumringer/topper samt justering høyder. Sluk og bisluk for overvann samt tilknytning til eksisterende overvannssystem.
Etablering av bakkemontert solkraftanlegg for nytt boligområde på Kragstadmarka i Hønefoss
I forbindelse med nytt boligområde mm. Solkraftanlegget vil ha en installert effekt på 500 kWp. Anlegget skal levere strøm til en utslippsfri bygge- og anleggsplass, hurtiglader, fellesområder, boligene og boligeiernes elbiler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.