Alle aktuelle anleggsprosjekter i Råde

Nybygg av to nye pumpestasjoner i Råde kommune
Pumpestasjonene er lokalisert langs Mosseveien, rett vest for Nasjonalt ankomstsenter, på Grimstadtoppen (Solstadveien) og Norveien (ved Nor Gård) (opsjon).
Utbygging av bredbånd i Råde kommune, 2023
Råde kirke til grense Fredrikstad og Missingmyr-Gillingsrød.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.