Alle aktuelle anleggsprosjekter i Rælingen

Ferdigstillelse av nærmiljøanlegg i Marikollen
Nærmiljøanlegg i Marikollen som ble påbegynt i 2018. Dette området skal nå ferdigstilles. Grøntarealer, samt noe lek, sykkelstativer og gangsoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.