Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lunner

Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.