Alle aktuelle anleggsprosjekter i Kongsberg

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger for Vestfold og deler av Telemark
E134 fra Kongsberg til Brunkeberg, rv. 36 fra Skjelsvik til Seljord og E18 fra Rugtvedt til fylkesgrensa til Viken
Sanering av VA og legging av ny vann-, spillvann-, og overvannsledning i Rudsmoen i Kongsberg kommune
Graving av ca. 1350m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. · Reetablering med ca. 1200m med veg. · Graving av ca. 320 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann og spillvann. · Nedsetting av 15 stk. ny nedstigningskummer for vann. · Nedsetting av 15 stk. nye nedstigningskummer for spillvann · Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. · Nedsetting av 16 stk. nye nedstigningskummer for overvann. · Nedsetting av 12 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. · Nedsetting av 40 stk. nye SF. · Opsjon Elektro, grøfter for kabler, trekkerør, kabelskap etc.
Utbygging av bredbånd i Kongsbergregionen, 2023
Brattås, Sedalen, Låg, Moen, Værås; Fjordvegen, Fønnebø, Grøtjordsøyan, Hellekl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.