Alle aktuelle anleggsprosjekter i Fredrikstad

Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Separering av VA-ledning i Fredrikstad
Prosjektet omfatter separering av vann og avløp for 1050 meter ledningsgrøft i Leiegata, Vannskilleveien, Fredenlund, Gamle Kirkevei og Prost Nossens vei. Alle maskiner som benyttes på bygg-/anleggsplassen skal være fossilfrie.
Nybygg av kollektivfelt og busslommer samt flytting av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 130 i Fredrikstad kommune
Prosjektet er et samarbeid prosjekt mellom Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Fredrikstad kommune
Gnr/bnr: 683/3, 682/1, 682/14, 684/7, 684/3, 685/1, 685/2, 506/2, 682/71.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.