Alle aktuelle anleggsprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning. Anskaffelsen gjelder arbeider i Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen, samt tilknytning til kummer ved/i Onsøyveien.
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Etablering av infrastruktur for nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Utbedring av innseiling Borg del II, Fredrikstad, Hvaler
Tilrettelegging av snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.
Sanering og grunnarbeider i forbindelse med utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Generalentreprise E1: - Trafikkomlegging og arbeidsvarsling. - Fjerne asfalt. - Grave grøfter. - Sanering av rørledninger. - Legging av rør og setting av kummer. - Demontering og rivning av pumpehus. - Erstatte stedlige masser med lette masser rundt pumpehus i Bedriftsveien. - Spuntarbeider. - Kalkstabilisering ved Jøtul og Mineberget. - Fundament for 3 stk. pumpestasjoner. - Bistå E2 for innheising av nytt pumpehus. - Trykkprøving. - Opparbeide område til opprinnelig stand.
Utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal skifte ut 3 pumpestasjoner for avløp i Bedriftsveien (KP600), ved Jøtul i Festningsveien (KP814) og ved Mineberget (KP237). Generalentreprise E2: - Levere 3 stk. pumpehus. - Oppsett av pumpehus inkludert rør og tekniske installasjoner. - Påkobling nytt røranlegg. - Testkjøring av anlegg.
Rehabilitering av vei samt legging av nye vann- og avløpsledninger i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal rehabilitere Gamlebyveien mellom Nabbetorpveien og Torsnesveien (Heibergkrysset). I tillegg skal vi legge nye vann- og avløpsledninger og montere nytt gatelysanlegg på strekningen.
Inspeksjon og kontrollering av bruer i fylkene Innlandet, Viken og Nordland
Gjelder : Moumbekken bru i Fredrikstad, Bliksland bru i Indre Østfold Statsrådveien bru i Eidsvoll Sundbyveien bru i Eidsvoll Fjell-Leet bru i Eidsvoll Blakkesrud bru i Eidsvoll Sletta bru i Eidsvoll Majorplassen bru i Kongsberg Evenstad bru i Stor-Elvdal Skubbergsenga bru i Eidskog Ny Flisa bru i Åsnes Norsenga bru i Kongsvinger Tveit bru i Vang Skytebanen bru i Gran

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.