Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bærum

Ny-/ombygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta, Vestkorridoren 1. etappe, E102
Del av Oslopakke 3. «Excellent» i Breeam Infrastructure.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Tunnellengde: 2,7 km. Sprengstein: Om lag 250 000 fm3. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Ombygging av byrom i Bærum
Byrom og teknisk infrastruktur.
Etablering av nytt ledningsnett i Bærum
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Strømperehabilitering i Gravsbekken i Bærum kommune
Anskaffelsen for denne entreprise omfatter: - Installasjon av strømpe i eksisterende AF900 betongledning. Total lengde på traseen er 440 m. - Åpning av ca 25 stikkledningspåkoblinger. - Rehabilitering av 4 kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.