Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lærdal

Oppgradering av Rv 5 Fodnestunnelen i Lærdal
6604m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.